Дипляна Енергопласт

Дипляна, формат А4 в сгънат вид, 4 страници.

Хартия 250 гр., двустранен матов ламинат.

Дизайн, 3D чертежи на профилите, печат.